Thiết Kế Website
Bán Nghiệp

“Design-Ship Help Leader Lead Their Leading With Special Website”

 

Website bán nghiệp phục vụ cá nhân, chủ đề, thiết kế cá tính, nội dung hướng thương mại giúp giới thiệu dịch vụ, sản phẩm đặc trưng tới khách hàng & người dùng.

Website được thiết kế 3 lớp thông tin, Landing-Page giới thiệu tổng thể, Trang giới thiệu dịch vụ, & Trang thông tin chi tiết chuyên sâu.

Available Other Product & Service:

Cung cấp sổ tay lắp ráp sáng tạo & Sách Tương Tác

Supply Sổ Như Ý Thông minh

Sổ Tay Lắp Ráp Theo Mục Đích Sử Dụng Của Bạn

Sổ được thiết kế lắp ráp bởi nhiều module rời, bạn toàn quyền planning các công việc hàng ngày của mình

Supply Workbook Nghề Bán Nghiệp

Sách Ứng Dụng Nghề Chia Sẻ.

Dùng định dạng kiến thức, kinh nghiệm, hoài bão, cách thức & các thông tin quan trọng khác giúp bạn chia sẻ tri thức

Service Visual Ý Tưởng Chủ Đề

Transform Design Ý Tưởng Chủ Đề Của Bạn Thành Thông Tin

Tư Vấn, Thiết Kế Naming, Ấn Phẩm Quảng Cáo, Tagline, Copywrite, Headline, info, Web Chủ Đề

Ý Sáng Tác Thực Tế

Tàu Bán Nghiệp mang ý nghĩa định hướng cá nhân ứng dụng tri thức & kinh nghiệm có ích của cá nhân dùng để tạo ra dịch vụ coach.

Tàu Bán Nghiệp cung cấp sách tương tác & dịch vụ tư vấn thiết kế thương mại cho cá nhân tự vận hành chủ đề của mình.

Cốt lõi hành trình công việc của Tàu Bán Nghiệp:

Thiết Kế Quảng Cáo Không Nói Láo

Nội Dung Thương Mại Nhiều Loại

Ý Tưởng Vần Theo Tầng

Tham Gia Hành Trình Nghiệp

Cùng Với Người Chuyên Nghiệp

Theo Dõi Tin Thú Vị Từ Tàu Bán Nghiệp

Sự Kết Hợp Vô Biên

Đại Ý Về Nền Tảng Sáng Tác Tàu Bán Nghiệp là:

Sự Kết Hợp Vô Biên.
Tạo Hứng Thú Liên Hên.
Từ Những Điều Tự Nhiên.
Đến Từ Thiên Nhiên.

Tàu Bán nghiệp là hình tượng dùng để nhận diện ý tưởng về 1 chủ đề chia sẻ kinh nghiệm thiết kế & làm việc với ý tưởng .

Mục tiêu của tàu bán nghiệp là khởi đầu & liên kết chủ đè, hướng tới việc mỗi cá nhân sẽ có chủ đề hình tượng riêng tương tự.

Cách Dùng

Coach, Self-Help, Guide, Write

Date of birth

24/10/2020

Sáng Tác

Anh Đồ Phi Le

Nghề Chia Sẻ

Nói về việc cá nhân ứng dụng tri thức, kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ & tổ chức dịch vụ tư vấn, hướng dẫn nugowfi khác thành công với điều họ muốn.

Nghề Bán Nghiệp

Ứng dụng thực tế của Nghề Chia Sẻ của Design-Ship để chia sẻ kiến thức & kinh nghiệm cá nhân về thiết kế, sáng tạo những ý tưởng mới lạ

Golden Mood Avatar

Transformation Designer

Phi Le

Thực Hành Nghề Chia Sẻ & Vận Hành Chủ Đề Tàu Bán Nghiệp

Công Năng

Hiệu Quả – Chính Xác – & Không Lăng Xăng

Đóng Gói & Ứng Dụng

Ứng dụng trong việc kết nối thông tin Coaching & tiếp diễn Leading

Ứng Dụng Thực

giúp Leader thiết kế mô hình tri thức cá nhân để dẫn dắt

Xác Định Hướng

Giúp Follower định dạng nghề nghiệp & có sự hướng dẫn hiệu quả

Đổi Quá Khứ

Xác định kinh nghiệm quá khứ & điều chỉnh hành động thiết thực

Chỉnh Tương Lai

Xác định nguyện vọng & định hướng thực hành có mục tiêu

Self Awareness

Hiểu mục tiêu bản thân & học cách phát triển

Bảo Bối Thần Kỳ

Sổ Như Ý Tinh Ý theo bạn trong hành trình làm việc. Sổ có những module rời, bạn có thể sắp xếp & sử dụng theo ý muốn phù hợp với cá nhân.

Design-ship nhận custumize yếu tố cá nhân, làm quà tặng / thay đổi để ứng dụng trong doanh nghiệp.

Ý Thiết kế Tinh Tế

Chuyện Bên Lề Tàu Bán Nghiệp

Chuyển Hóa Những Kinh Nghiệm.
Thành Cơm Gạo Tinh Luyện.

Mời bạn dùng công cụ đóng gói kinh nghiệm của Tàu Bán Nghiệp

Buy