Mở Khóa Hành Trình Sự Nghiệp

Bộ công cụ & mạng liên kết xã hội giúp xây dựng hành trình thịnh vượng sự nghiệp

Công Cụ Lập Nghiệp

Chìa Khóa
Thành Công

Công cụ giúp bạn định hình & bắt đầu hành trình

💎 Bộ hồ sơ Lõi Cá Nhân:

‘Chìa Khóa Thành Công’

🔑

Là Thông Tin & Liên Kết Chuyên Gia Chuyên Nghiệp.

Gồm Gói Thông Tin GEN Kinh Doanh & Sổ Hành Động.

Dùng Khởi Nghiệp Kinh Doanh Kinh Nghiệm & Mối Quan Hệ.

Hoặc Dùng Phát Triển Bản Thân Lên Mức Kế Tiếp.

👏

Thiết Kế Định Hướng
Hình Thành Nghiệp

Thiết Kế Hành Trình
Phát Triển Cá Nhân

Tự Quảng Cáo & Bán Hàng Bằng Website

mẠNG cHUYÊN gIA.
Coacher & Mentor

Giúp
Tạo Nghiệp

Dịch vụ tư vấn của design-ship

Visual Your Idea

Mô tả ý tưởng – công việc – mô hình bằng cấu trúc thông tin

Mới Bán Hàng

Thiết Kế Business Card & Menu Cầm Tay. Giúp kết nối với khách hàng & lựa chọn sản phẩm

Xây Dựng Nội Dung Chủ Đề

Ý Tưởng Hay – Ngôn Từ Đẹp – Tư Tưởng Sáng & Chủ Đề Tốt. Là những nguyên tố design-ship có cùng bạn lập chủ đề.

(noted: Mức độ chuyên sâu cao)

Thiết Kế Work-Book

Thiết kế công cụ hướng dẫn đội ngũ dựa trên hoạt động công việc & kinh nghiệm của bạn

Hỗ Trợ
Nghiệp

Những thiết kế & kỹ năng mềm giúp bạn phát triển nghiệp kinh doanh

Bộ Tranh Tích Cực Ngôn Từ Nghiệp

Thiết Kế Mẫu Tin Tiếp Thị Giới Thiệu

Cấu Trúc Thông Tin & Đóng Gói Bí Kíp

Giúp bạn Tạo Nghệ Thuật & Sáng Tạo

Nhận Viết Thần Chú Ứng Dụng Cho Chủ Đề

Giúp bạn Thổi Hồn Vào Cuộc Sống

Thiết Kế Website Content Thương Mại

Tư Vấn Làm Thông Tin Nghề Bán Nghiệp

Hire Creative

Lead Your Work Done!

Creative🚀 

Creator

Design

Coach

Meetup

Ăn Xôi Lạt. Nấu Xôi Nghiệp. Mua Xôi Mặn.

Address

35 Lê Bình, Tân Bình, HCM

Phone Number

0914944334