Khuôn thông tin là gói thông tin được thiết kế phục vụ thương mại, có khả năng tự quảng cáo nhờ vào sự đầy đủ các yếu tố tiếp thị, thỏa mãn nhu cầu hiểu của khách hàng, nhu cầu truyền đạt thông tin của doanh nghiệp & có call-to-action cụ thể cho từng vị trí.

Ghi chú là một việc khá thú vị. Chia sẻ với bạn 1 số ghi nhận bên lề cuộc sống.

Hy vọng gợi được ý tưởng gì đó hay hay.

VD:

“Megas Cung Cấp Nơi Ở Dịch Vụ Văn Minh Chất Lượng Cho Người Đi Làm Khu Vực Trung Tâm Có Thu Nhập Từ 6-10 Triệu.”

Click to view services menu

Let's Start Your

Creative's Content

Office

35 Lê Bình, Tân Bình, HCM

Contact

designship27@gmail.com

0914944334