Nghề Chia Sẻ
Kinh Nghiệm

Ứng dụng Nghề Chia Sẻ để setup dịch vụ tư vấn bằng kinh nghiệm của bạn

Download Khuôn Đóng Gói kinh Nghiệm Của Bạn

Đại Ý

Cho đi để mà còn mãi!

Chia sẻ kinh nghiệm ta có để ý nghĩa còn mãi, & ta có động lực tiến về phía trước.

Chia sẻ những thông tin giá trị thì cần tạo ra được vật chất, để những tâm tưởng của chúng ta được nuôi dưỡng & có giá.

Đó là động lực để design-ship ứng dụng nội dung trong sách nghề chia sẻ kết hợp với những kinh nghiệm cá nhân thiết kế chủ đề xây dựng một điều hưu ích cho đời sống.

Và có thể tạo ra sự nghiệp vững chãi cho mỗi cá nhân kiệt xuất.

Genre

Action, Adventure, Shooter

Release Date

December 02, 2018

Publisher

Elegant Themes

Platforms

WordPress, Divi

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sáng Tạo

Với nền tảng về nghề thiết kế ứng dụng thực tế, kỹ năng sáng tạo & nội dung có tính chất thương mại, design-ship chia sẻ với bạn những kỹ năng, cách làm, công cụ, ý tưởng sáng tạo thông qua những trò chơi thú vị, mang tính lắp ráp, sáng tạo ứng dụng vào công việc của bạn.

Never Stop Create Creative

Design-Ship tổ chức workshop ứng dụng thực tế tạo cơ hội thiết kế sổ tay như ý cho riêng bạn, với nhiều vật phẩm ứng dụng thú vị đã được làm sẵn kết hợp với thông tin hình ảnh của bạn

Trải Nghiệm Sáng Tạo Với Sổ Tay Như Ý Thần Kỳ Lắp Ráp

Buy