My
Des
tiny

A Modern
Karmic Business

Mở Khóa Hành Trình Sự Nghiệp

Nghiệp

Sáng

Tạo

Tâm Lý Thiết Kế & Ý Tưởng

Nền tảng của design-ship

 • Làm việc ý tưởng
 • Sáng tạo kỹ thuật
 • Định hướng chủ đề
 • Thiết kế ứng dụng
 • Nội dung tiếp thị

Phục Vụ Thương Mại

Định hướng nghề của design-ship

 • Thiết kế công cụ bán hàng
 • Thiết kế nội dung tiếp thị
 • Thiết kế content nghiệp
 • Trình bày thông tin

Nhu Cầu Phát Triển Đời Sống

Lợi ích của design-ship

 • Phát triển nghề trên nghiệp
 • Phát triển đào tạo
 • Ứng dụng thiết kế
 • Sáng tạo nội dung

Trách Nhiệm Nghiệp

Định hướng làm việc của design-ship

 • Giải Nghiệp
 • Chuyển Nghiệp
 • Phát Triển Nghiẹp
 • Hình Thành Nghiệp

Nỗ

Lực

Nhìn Giới Giàu – Quan Sát Việc – Giúp Lao Động.

Là hành trình mà design-ship tìm cách bổ sung những tài nguyên trong khả năng cho phép, tạo thêm lợi ích tự chủ kinh tế cá nhân.

Bắt đầu hành trình bằng 1 namecard – 1 menu hoặc 1 trang web.

Xôi
Nghiệp

Bộ Công Cụ Giúp Bạn Đi Đường Sự Nghiệp Xa.

Bao gồm Công Cụ Thông Tin – Copywrite & Trình Bày Online

Vấn

Giải Nghiệp

Tư ván nghịch đảo nghiệp, phát triển nghịch nghiệp để thay đổi

Phát Triển Nghiệp

Tham gia thiết kế thông tin, sáng tạo những ý tưởng có tính thương mại cho nghiệp thú vị

Chuyển Nghiệp

Thiết kế thông tin & đóng gói nội dung cần thiết để chuyển giao nghiệp sang thế hệ kế tiếp

Hình Thành Nghiệp

Tham gia sáng tạo & thiết kế nội dung mô hình thông tin nghiệp sáng tạo mới

Tầm

nhìn

xa

 

Xây Dựng Liên Kết Thông Tin Kết Nối Nghiệp Cá Nhân

 1. Giải Nghiệp
 2. Hình Thành Nghiệp Mới
 3. Phát Triển Nghiệp Cũ
 4. Chuyển Nghiệp

Coaching Tư Vấn
Nghịch Đảo Nghiệp.
Free Thiết Kế Khởi Nghiệp

Cre

ate

Tive

Address

35 Lê Bình, Tân Bình, HCM

Phone Number

0914944334