Tin Thông Minh là gói thông tin được đúc kết & thiết kế nằm gọn trong 1 trang, giúp truyền tải thông tin có cấu trúc, dễ nắm bắt, có thể kết nối với Tin Thông Minh khác để ứng dụng trong học tập & thương mại.

Tin Thông Minh còn gọi là Dashboard

Bảng thông tin tóm gọn những ý chính, giúp ứng dụng hiệu quả.

Click to view services menu

Let's Start Your

Creative's Content

Office

35 Lê Bình, Tân Bình, HCM

Contact

designship27@gmail.com

0914944334